Meškėnų liepa

Botaniniai objektai
Liepa auga buvusio Javaravo dvaro teritorijoje. Igliškėlių apylinkės gyventojai apie Javaravo dvarą papasakojo daugybę atsiminimų. Pagal juos baudžiava čia buvusi labai sunki, dvarponis nepaprastai žiaurus: negalėdavęs naktį užmigti, jeigu kurią dieną nenuplakdavęs vieno ar daugiau baudžiauninkų. Kai dvarponis pasenęs ir apsirgęs, dar žiauresnis tapęs: įsakęs prie savo lango plakti kaltus ir nekaltus baudžiauninkus; plakamojo riksmas buvęs jam savo rūšies vaistas. Pagal pasakojimus, baudžiauninkai būdavo plakami būtent prie šios liepos. Jų rankos būdavo pririšamos prie apatinių liepos šakų, kad nereikėtų plakamojo laikyti ir šis nepaspruktų. Tai panašu į tiesą, kadangi apatinės liepos šakos yra pirmapradės ir labai patogios aprašytai kankinimo procedūrai atlikti.

Medžio fiziniai duomenys:

Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje - 6,07 m
Aukštis - 11,70 m
Amžius – virš 300 metų

Saugomu paskelbta 2013 m.
Šaltinis: © arboristai.lt

Aplankykite netoliese