Piešinys "Tekantis gyvenimas"

Gatvės menas
Dailininko Ray Bartkaus (JAV) kūrinys "Tekantis gyvenimas" nutapytas ant senosios Marijampolės užtvankos, 2015 m. Pats piešinys nupieštas atvirkščiai ir tikroji jo tvarka atsispindi tik vandenyje. Priklausomai nuo gamtos sąlygų, atspindys raibuliuoja arba yra ryškus, o kartais visai išnyksta. Menininkas tikisi, kad kiekvieną kartą praeivis čia atras vis kažką naujo. Šis piešinys, kaip ir mūsų gyvenimiškos dienos, kaskart kitoks.

Meno simpoziumų metu sukurti meno kūriniai puošia miesto pastatų fasadus. Projektas vykdomas kasmet, nuo 2014 m., kai buvo surengtas pirmasis simpoziumas "Marijampolė – Londonas – Niujorkas: idėjų migracija". Jo metu ne tik kuriami meno kūriniai ant pastatų sienų, bet ir rengiami forumai, diskusijos, organizuojami plenerai meno, architektūros, dizaino tematikomis, pristatomi garsių pasaulio menininkų muzikiniai ir vaizdo performansai.
Šaltinis: © susitikime2018.lt

Aplankykite netoliese