Šilalės kūlis

Geologiniai objektai
Šilalės kaime stūkso penktas pagal dydį Lietuvoje akmuo Šilalės kūlis. Jo matmenys virš žemės paviršiaus: aukštis – 3,66 m, ilgis – 7,48 m, plotis – 5,48 m, o didžiausia horizontali apimtis siekia 18,33 m. Riedulys guli kalvelėje, kurią seniau iš visų pusių supo pelkės, o per jas link Šilalės kaimo vedė kūlgrinda (akmenų grindinys). Riedulį sudaro granitas, vadinamas rapakiviu. Akmuo vietos gyventojų dėmesį nuo seno atkreipė savo dydžiu, dėl to ir buvo pavadintas Didžiuoju kūliu (žemaitiškai kūlis – akmuo). Padavimai mena, kad po akmeniu miega vėjo sūnus. Šalia kūlio XVI-XVII a. veikė pagoniška šventykla su židiniu ir akmens aukuru. Manoma, kad Didžiajam kūliui pagoniškose apeigose taip pat tekdavo svarbus vaidmuo.
Šaltinis: © Salantų regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese