Daugėliškių miško partizanų vadavietės archyvo vieta

Istorinės vietos
Šioje vietoje 1997 m. spalio mėn. netoli susprogdinto bunkerio vietos buvęs partizanų ryšininkas Albinas Kęstutis Bersėnas - Stirniukas surado Prisikėlimo apygardos štabo archyvo likučius. Apie čia galimai esamą archyvą ryšininkas sužinojo dar 1950 m. Sunaikinus partizanus ir vadavietę ryšininkas kartu su partizanu Juozu Ziniu - Nemunėliu buvo gabenami į Kauną tardymui. Likęs gyvas partizanas ryšininkui A. K. Bersėnui - Stirniukui pasakė, kad nuo vadavietės leidžiantis upeliu žemyn yra archyvas.

Atstatant vadavietę buvo tiriama ir buvusio archyvo vieta, tačiau nieko nebuvo rasta. Nebuvo kilę net menkiausių abejonių, kad dar kažkas gali būti likę buvusio archyvo vietoje. Tačiau Ariogalos gimnazijos jaunieji šauliai ir jų vadovas istorijos mokytojas Andrius Bautronis 2014 m. lapkričio 5 d. tvarkydami atstatyto Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo bunkerio aplinką rado unikalų radinį - traukdami šakas šalia kelmo pamatė metalinį konteinerį. Pro konteineryje esantį plyšį matėsi, kad jame yra laikraščių ir popierių liekanų. Paaiškėjo, kad tai šovinių dėžė, kuri panaudota kaip dokumentų saugykla-archyvas. Visiškai netikėtai, tvarkant bunkerio aplinką ir ruošiant vietovę pažintiniam takui buvo rastas dar vienas archyvas su dokumentais. Archyvą sudarė daugiau nei 400 atskirų dokumentų, kurie datuojami 1948 - 1950 metais. Rastas archyvas su dokumentais - svarbus indėlis analizuojant bei vertinant Partizaninio karo istorijos eigą bei ieškant reikiamų faktų patvirtinimo dokumentų.
Šaltinis: © Informacinis stendas pažintiniame take

Aplankykite netoliese