Ežeras ežere "Baluošo akis" Ilgasalėje

Hidrografiniai objektai
Baluošo ilgasakė – tai unikaliausias hidrografinis gamtos paminklas Aukštaitijos nacionaliniame parke. Saloje yra ežeras, iš kurio išteka upelis. Paminklo plotas – 6,1 ha. Žiūrint iš paukščio skrydžio, ilgasakė primena mistinės būtybės galvą. Sala apaugusi 70 – 80 metų amžiaus pušimis ir beržais. Joje auga retieji augalai, įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą – tai plačialapė klumpaitė, šakotoji ratainytė, tamsialapis skiautalūpis. Salos krantuose būriuojasi, okartais ir peri didieji dančiasnapiai, antys klykuolės. Maitintis skrenda juodieji pesliai, nendrinės lingės, erelis žuvininkas.
Šaltinis: © Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija

Aplankykite netoliese