Kačėniškės piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas Mergežerio ežero vakariniame krante, ant pailgo masyvaus gubrio, kurį supa ežeras ir pelkėtos žemumos. Aikštelė yra kiek išgaubta, stačiakampio formos, apie 60 m. ilgio ir 10 m. pločio. Šlaitai statūs, apie 20 m. aukščio. Piliakalnio gynybinius įrenginius sudaro 2.5 m. žemiau aikštelės, šlaite, esantis 1.5 m. aukščio pylimas, už kurio dar pastebimos buvusio griovio žymės. Mergežerio ežero pakrantėje aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Šlaite rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi. Pietrytinėje papėdėje, Mergežerio ežero pakrantėje, 0,5 ha plote aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Spėjama, jog čia galėjo būti gyvenama I tūkstantmetyje prieš Kristų – I tūkstantmečio po Kristaus pradžioje. Pasakojama, kad ežero pakrantėje buvo troba, kur gyveno trys seserys. Kartą jos nuskendo – dėl to ežero ledas kartais būna raudonas. Sako: "Neik, neik, - ten untrauk tan ažeran. Čia gi trys mergas nuskenda... jeigu berniukai maudas, tai labai nekęsdava – paskandindava..."
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai