Krikštėnų dvaras

Dvarai
Krikštėnų dvaras minimas nuo XVIII a. kaip kunigaikščio Ksavero Bogušo nuosavybė. jam išsikėlus į Varšuvą, dvarą valdė Vilniaus vicegubernatorius Bagnevskis, vėliau – Julijonas Pac Pamerneckis. Šis dvaro savininkas XIX a . viduryje krikštėnuose pastatė vėlybojo baroko stiliaus rūmus. Jo sūnus pardavė dvarą carinės Rusijos admirolui prancūzų kilmės Ignui de Bondi, kurio giminei dvaras priklausė iki 1940 m. Po karo rūmai priklausė krikštėnų tarybiniam ūkiui, buvo apleisti. 1994 m. rūmai atiduoti de Bondi paveldėtojams. Šiandien krikštėnų dvaras atgijo, atkurtas unikalus jo stilius. Dvaras įsikūręs ramioje ir nuošalioje vietoje, išskirtinėje nuostabiu erdvės ir vaizdingo kraštovaizdžio deriniu. Savininkas - Vladas Algirdas Šemeta.
Šaltinis: © ukmergeinfo.lt

Aplankykite netoliese