Lapšių dvaras

Dvarai
Ankstyviausias rašytinis šaltinis, kuriame minimas Lapšių palivarkas, yra 1816 m. Ukmergės pavieto bajorų revizinis surašymas. Jame minimas dvaro savininkas Kauno karužas (vėliavininkas) Juozas Hermanovskis ir jo žmona Anelė Ulinskaitė. Kitas rašytinis šaltinis, kuriame Lapšiai jau vadinami dvaru, yra 1845-1847 m. inventoriai. Lapšių dvarui priklausė ir Markūnų kaimas su keturiomis sodybomis, ten gyvenančiais dvidešimt aštuoniais valstiečiais. 1874 m. dvarą iš varžytinių nusipirko lenkų kilmės bajoras Grigas Lukoševičius su žmona Stanislava. Antrojo pasaulinio karo metu dvare gyveno kažkoks olandas, prižiūrėjo ūkį, augino daržoves. Po karo prasidėjo dvaro naikinimas. Sovietmečiu dvaro rūmuose buvo įrengtas grūdų sandėlis. Rūmai tam buvo naudojami apie trisdešimt metų. 1991 m. kolūkio turtas išdalintas kompleksais ir privatizuotas. Niekieno neprižiūrimi pastatai išstovėjo iki 2001 m.

2001-2003 m. dvaro rūmai restauruoti dabartinės savininkės architektės Onutės Buklienės pastangomis. Restauravimo darbai vyksta griežtai pagal ikonografiją, rastus pastato fragmentus, naudojamos senos technologijos bei medžiagos. Šio objekto restauravimas ir tvarkymas – tai puikus dvarų tvarkymo pavyzdys.
Šaltinis: © vilnijosvartai.lt

Aplankykite netoliese