Paplienijos piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis (Plienija) įrengtas Minijos dešiniojo kranto vingyje esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga Š-P kryptimi, 40x25 m dydžio. Joje rasta žalvarinė pasaginė segė. Aikštelės Š krašte supiltas 30 m ilgio, 1,5 m aukščio, 15 m pločio pylimas, kurio išorinis šlaitas pereina į piliakalnio šlaitą. Čia 2 m žemiau pylimo viršaus yra 4 m pločio terasa. Š piliakalnio papėdėje, 13 m žemiau pylimo iškastas 4 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 100 m ilgio, 1 m aukščio, 16 m pločio lanko formos pylimas. Jo išorinis iki 7,5 m aukščio (PR gale) šlaitas leidžiasi į antrą 5 m pločio, 2 m gylio griovį. 8 m aukščio piliakalnio P šlaitas leidžiasi į 12 m pločio, 1,5 m gylio pločio griovį, skiriantį piliakalnį nuo papilių. Į P nuo piliakalnio yra keturkampė, pailga Š-P kryptimi, 38 m ilgio, 2-3 m pločio pirmojo papilio aikštelė. Aikštelės P krašte supiltas 1 m aukščio, 10 m pločio pylimas, už kurio įrengtas antras papilys. Jo aikštelė trikampė, irgi pailga Š-P kryptimi, 25 m ilgio, 10 m pločio P krašte. Antrojo papilio P šlaite, 4 m žemiau aikštelės iškastas 5 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 12 m ilgio, 1 m aukščio, 6 m pločio pylimas, kylantis įstrižai šlaitu. Ant pylimo guli didelis akmuo. Tai iš abiejų pusių pylimais apsaugoto įvažiavimo liekanos. Piliakalnio šlaitai statūs, 25 m aukščio, papilių - irgi statūs, 18 m aukščio. Abu papiliai iš R pusės beveik visiškai nuplauti Minijos (erozija stabilizuota 1994-1995 m.), piliakalnio Š papėdėje esantis pylimas apardytas. Piliakalnis apaugęs liepomis. Jis žinomas ir Žarėnų vardu. Į Š ir V nuo piliakalnio, 10 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 1959-1962 m.). Joje rastas iki 1 m storio I tūkst. pr. Kr. vidurio - XIII a. kultūrinis sluoksnis su pastatų liekanomis, židiniais, metalo lydymo krosnelėmis, geležiniais peiliais, smeigtukais, ylomis, sagtimis, skabtais, pincetais, žalvarine įvija, apkalais, apyranke, pasagine sege, smeigtuku, žiedu, titnaginiu kirviu, akmeniniais galąstuvais, trinamosiomis girnomis, moliniais svoreliais, verpstukais, gintariniais karoliais, brūkšniuota, grublėta, lygia ir žiesta keramika. 200 m į PV yra stebuklingu laikomas šaltinis. Piliakalnyje lokalizuojama 1253 m. minima kuršių pilis Žarė. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. viduriu - XIII a. Pasiekiamas Žarėnų-Žlibinų keliu pavažiavus 2 km nuo Žarėnų centro, už kanalo kelio dešinėje pasukus į dešinę (Š), už 200 m (yra 100 m į dešinę (R), nusileidus į Minijos slėnį, kitapus Minijos (per ją yra tiltelis)).
Šaltinis: © piliakalniai.lt

Aplankykite netoliese