Partizano Juozo Lukšos Daumanto žūties vieta

Memorialinės vietos
Šioje vietoje, Pabartupio kaime, MGB užverbuoto buvusio bendražygio partizano Jono Kukausko-Gardenio iškviestas į susitikimą, 1951-09-04 kautynėse su MGB 2-N valdybos vadovaujama agentų smogikų grupe žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininkas, LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša-Skirmantas, Skrajūnas, Daumantas (g. 1921-08-09 Juodbūdžio k., Veiverių vlsč., Marijampolės aps.).

J. Lukša VDU studijavo architektūrą, 1945 m. pavasarį tapo partizanu, 1947-01 buvo paskirtas Tauro apygardos Birutės rinktinės vadu, 1948-07-09 dalyvavo Baden Badene vykusiame pasitarime su VLIK'o atstovais, 1949-10-14 paskirtas LLKS atstovu užsieniui ir LLKS visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininku.

1950-10-13 (1950-10-03?) desantu grįžo į Tėvynę, nuo 1950-11-25 - LLKS Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. J. Lukša parašė knygą "Partizanai", redagavo partizanų laikraščius "Laisvės žvalgas" ir "Kovos keliu". Jis 1950-12-31 apdovanotas Laisvės kovos 1-ojo laipsnio Kryžiumi (su kardais ir ąžuolo lapais), suteikiant Laisvės karžygio vardą, 1951-02-16 jam suteiktas partizanų majoro laipsnis, 1997-11-20 apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. J. Lukšos-Daumanto vardu pavadintos Garliavos, Kauno gatvės, Garliavos gimnazija. Palaikų užkasimo vieta nežinoma.

Paminklas (aut. J. Mikėnas, skulpt. J. Šlivinskas) įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Prie Garliavos-Pažėrų kelio yra pastatyti atitinkami kelio ženklai, nurodantys paminklo vietą.
Šaltinis: © kpd.lt

Aplankykite netoliese