Petrašiūnų siaurojo geležinkelio stotis

Ekspozicijos
Petrašiūnuose, siaurojo geležinkelio stoties pastate, įrengta muziejinė ekspozicija. Didžiąją jos dalį sudaro tarpukario Lietuvos fotografijos, kuriose užfiksuoti geležinkelio tiesimo ir statybos darbai, garvežių raida, geležinkelininkų gyvenimo ir darbo akimirkos. Stenduose eksponuojamos Antrojo pasaulinio karo laikų dokumentų kopijos, maisto kortelės, reichsmarkės, geležinkelininkų pažymėjimai, uniformų ženklai, pinigų persiuntimo maišeliai, antspaudai, kirstukai, varžtai, bėgvinės, bėgių padėklai, kelio ženklai, prietaisas tarpubėgių pločiui ir bėgių nusėdimui matuoti, ratstabdžiai. Lietuvoje veikia du siaurojo geležinkelio muziejai: Anykščiuose ir Petrašiūnuose. 1996 m. išlikę siaurojo geležinkelio ruožai ir statiniai kaip kompleksas įrašyti į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.
Šaltinis: © tic.siauliai.lt

Aplankykite netoliese