Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Bažnyčios
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia yra adresu M. Valančiaus g. 2. Pastatyta 1909 metais. Jai parinkta itin tinkama vieta, šventovės pagrindinis fasadas orientuotas į senąjį miesto centrą. Neogotikinio stiliaus bažnyčią projektavo lenkų architektas Juozapas P. Dzekonskis. Pagrindiniame fasade kyla didelis bokštas (apie 60 m), o kampuose – maži bokšteliai. Bažnyčia yra trinavė. Kiekvienoje navoje yra vertingi mediniai altoriai. Šoninėse navose atsiveria nišos. Vienoje jų yra rečiau randama kryžiaus kompozicija su aukštyn pakeltomis Nukryžiuotojo rankomis, o kitoje –Liurdo Švč. Mergelės Marijos statula. Bažnyčią taip pat puošia apie dvi dešimtis vertingų XVIII–XIX a. medinių skulptūrų. Langus puošia vertingi vitražai, vaizduojantys Viešpaties, Švč. M. Marijos ir šventųjų gyvenimus. Vitražai paskelbti dailės paminklais. Bažnyčios vargonai, įrengti 1912 m. žymaus Karaliaučiaus meistro Bruno Gebelio firmos, yra romantinio stiliaus. Bažnyčia pašventinta Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus 1919 metais.

Bažnyčios statyba ir įrengimas kainavo didelius pinigus – apie 100 000 carinių rublių. Dalį išlaidų padengė vietos dvarininkai, tačiau didžiąją sumos dalį suaukojo patys parapijiečiai. Šilalėje vyksta treji didžiausi tradiciniai atlaidai: tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio (spalio 4 d.), Šv. Onos (liepos 26 d.) ir Porcinkulės (rugpjūčio 2 d.). Prie įėjimo į bažnyčią kabo atminimo lenta su bareljefu, primenanti, kad tiksliai nenustatytoje Šilalės parapijos gyvenvietėje yra gimęs ir senojoje miesto bažnyčioje pakrikštytas Laurynas Rokas Ivinskis (1810–1881).
Šaltinis: © krastogidas.lt

Aplankykite netoliese