Ūlos akis

Hidrografiniai objektai
Gamtos paminklas šaltinis "Ūlos akis” yra kairiojo Ūlos kranto terasoje tarp Mančiagirės ir Žiūrų kaimų, 8 metrai nuo kranto. Aukščio skirtumas tarp šaltinio ir upės yra apie 4 m. Pačios "akies " duburio ilgis yra 4,4 m, o plotis – 3,4 m. ilgis. Vandens gylis iki kylančios srovės permaišomo smėlio, sudarančio "tariamąjį dugną”, yra 23 cm, o lazda smenga dar 1,22 m. Geologijos instituto mokslininkai, tyrinėję šio šaltinio vandenį, nustatė, kad jo temperatūra 8-90 C, o bendra mineralizacija 120, 47 mg/l. Tai gėlas minkštas, pagal cheminę sudėtį hidrokarbonato magninis kalcio vanduo, kuriame, lyginant su geriamojo vandens standartais yra 1,3 karto daugiau mangano ir maždaug 2 kartu daugiau geležies. Šaltinio debitas yra 2 l/s, o per parą net 137,2 m3 vandens nuteka į Ūlą 67 m ilgio upeliu.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese