Žeimių dvaras

Dvarai
Spėjama, kad Žeimių dvaro sodybos rūmai pastatyti 1787 m. arba ankščiau. Rūmų architektūrinis stilius – klasicistinis. Žeimių dvaro sodyba yra vienas ryškiausių vėlyvojo klasicizmo laikotarpyje susiformavusių ansamblių, saugomų viešajam pažinimui, naudojimui bei pagarbai. Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą šis ansamblis įrašytas kaip statinių kompleksas, kurio priklausiniai yra: rūmai, svirnas, koplytėlė, ledainė, kumetynas, arklidė, bokštas, vartai ir parkas. Dvaro sodybos pastatai ir želdiniai suformuoti lygumoje, kurią rytuose ir šiaurėje supa dirbami laukai bei pievos su atsiverenčiais peizažiniais toliais, o pietuose ir vakaruose – gyvenvietės užstatymas. Bendras teritorijos plotas 13,30 ha.

Sodybos užstatymo struktūros tipas – mišrus, turintis koncentruotą centrinę ir kelių linijų ūkinę dalis. Teritorijos planas – linijinis daugiaašis, nesusikertančių ašių, dalijančių ansamblį į kelias lygiavertes erdves. Kompozicijos centras yra rūmai. Į juos orientuota įvažiavimo alėjos ašis, jungianti gyvenvietę ir koplytėlę su rūmais, esančiais kitoje pusėje. Ašis simetriškai įsijungia į taisyklingą partero ovalą. Ūkinės dalies pastatai išdėstyti trimis linijomis prie kelio, kuris yra lygiagretus išilginiam rūmų fasadui.
Šaltinis: © zeimiudvaras.lt

Aplankykite netoliese