Alantos dvaro sodybos rūmai

Dvarai
Alantos dvaras pastatytas 1858 metais. Tadeušas Pac-Pomarnackis dvarą valdė iki Pirmojo pasaulinio karo. Nepriklausomos Lietuvos valdžia dvarą išparceliavo. Jo centrą buvo nusipirkęs Balys Šližys. Sovietinė 1944–1948 m. žemės reforma likvidavo Alantos dvarą ir įsteigė rūmuose Alantos žemesniąją žemės ūkio mokyklą. 1945 m. rūmuose vienerius metus veikė pradinė mokykla, vėliau buvo įsteigta ūkio kontora, parduotuvė, gyveno žmonės. 1959–1973 m. Alantos dvaro rūmų pastate veikė Žemės ūkio mokykla, gyveno dėstytojai ir moksleiviai. Vėliau rūmai liko tuštesni, bet labiau prižiūrimi, saugomi, pritaikyti vien kultūrinėms reikmėms. Lankydami dvaro rūmą, visais laikais čia randame paveikslų. Anksčiau dailininkės dr. Sigitos Maslauskaitės Alantoje rengiamų plenerų darbai, dabar Vaidoto Žuko galerija. Senieji mediniai dvaro laiptai veda į antrąjį aukštą, kuriame nuo 1974 m. veikia biblioteka.

Didžioji rūmų menė, kurioje iki šių dienų yra židinys, technikumo laikais tarnavusi kaip aktų salė, ir dabar yra svarbiausia, nes nuo senų laikų tai įspūdingiausia salė Molėtų rajone. Alantos krašto šviesuolė Elvyra Satkūnaitė paliko dvarui savo 1968 metais įkurtą muziejinę ekspoziciją, kuri užima dešinįjį rūmų kampą. Dabar ten yra Molėtų krašto muziejaus padalinys Alantos dvaro muziejus-galerija.
Šaltinis: © moletumuziejus.lt

Aplankykite netoliese