Atminimo kryžiai prie TV bokšto

Memorialinės vietos

Aplankykite netoliese