Aušros Vartų koplyčia

Koplyčios
Koplyčia - tai beveik kvadratinio plano (7x7 m), 1829 m. įgavęs vėlyvojo klasicizmo stilių, dviejų aukštų pastatas. Dviejų tarpsnių fasadas su trikampiu frontonu, puošiamu Apvaizdos akis (Dievo globos simbolis), primena triumfo arką.

Klasicistinio stiliaus su korintiškojo orderio kolonomis altoriaus centre - stebuklingas Gailestingumo Motinos paveikslas. Abipus paveikslo tarp kolonų stovi Marijos gimdytojų šv. Joakimo ir šv. Onos skulptūros. Altorių vainikuoja glorija su Švč. Marijos Vardu, visoje Katalikų Bažnyčioje pradėtu ypač gerbti po to, kai Lenkijos karalius ir didysis Lietuvos kunigaikštis Jonas Sobieskis prie Vienos 1683 m. apgynė krikščioniškąją Europą nuo turkų.

Frontone įrašyta lotyniškai Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina), žemiau - Sub tuum praesidium confugimus (Tavo apgynimo šaukiamės). Iš pradžių čia būta užrašo lenkų kalba, tačiau, pralaimėjus 1863 m. sukilimui, jis, caro administracijos spaudimu, pakeistas lotynišku. 1933 m. sugrąžintas lenkiškasis, tačiau šiandien regime vėl grįžus lotyniškąjį - visuotinės Bažnyčios kalba, skirta visiems tikintiesiems.
Šaltinis: © ausrosvartai.lt

Aplankykite netoliese