Aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinis muziejus

Muziejai
Aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus memorialinis muziejus atidarytas 1981 metais. Muziejuje eksponuojamas A. Griškevičiaus "garlėkio" maketas, Lietuvos aviacijos istoriją bei lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gyvenimą atskleidžiančios fotonuotraukos, paveikslai, knygos, filatelijos kolekcija. Kitame kambaryje įrengta etnografinė ekspozicija, pasakojanti apie Viekšnių krašto žmonių buitį, papročius ir tradicijas XIX a. – XX a. pr. Eksponuojami namų apyvokos daiktai, buities reikmenys, baldai, drabužiai, linų apdirbimo įrankiai. Eksponatus šiai ekspozicijai surinko muziejaus įkūrėjas mokytojas Algirdas Gedvilas ir kraštotyrininkė medikė Apolonija Sriubaitė. Saugoma kraštotyrininkės Amelijos Urbienės surinkta ir apibendrinta medžiaga apie Viekšnių krašto žmonių papročius, kalbą, amatus. Muziejuje taip pat veikia Viekšnių tautodailininkų dailės darbų ir tautodailininko Juozo Rušino drožinių ekspozicijos.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese