Bistrampolio dvaras

Dvarai
Ši dvarvietė egzistavo jau nuo XV amžiaus pabaigos. Nuo XVII a. pabaigos iki 1940 m. dvaras priklausė Bistramų giminei, kuri siejasi su garsiais žmonėmis – jų giminaitis buvo Henrikas Senkevičius, kuris dvare rinko medžiagą ir kūrė garsią lenkų trilogiją: 1. "Ugnimi ir kalaviju" (1883–1884), 2. "Tvanas" (1884–1886), 3. "Ponas Volodyjevskis" (1887–1888). Taigi, dvaras yra aktualus lenkų kultūrai, dažnai yra lankomas lenkų turistų. Trys dvarininkai, būdami generolais, dalyvavo Borodino kautynėse rusų pusėje. Taigi, dvaras sietinas ir su Rusijos kultūra. O lietuviškosios Bistramų atšakos pradininkas buvo Karaliaus Vladislovo IV dvariškis Jonas Kazimieras Bistramas. Jo sūnus Jonas Evaldas 1695 metais įsigijo palivarką, kuris tuomet buvo vadinamas Barklainiais, o XVIII amžiaus antroje pusėje jie pradėti vadinti Bistrampoliu.

Bistramai dvarą valdė iki 1940 metų. Vėliau dvaras buvo nacionalizuotas, vėliau apleistas ėmė nykti. Iki šių dienų išlikę dvaro rūmai pastatyti 1850 metais. Rūmai yra klasicistinio stiliaus, stačiakampio plano, dviaukščiai. Pagrindinį fasadą puošia portikas su keturiomis kolonomis, užkeltas į antrąjį aukštą virš trijų arkų prieangio. Pirmajame rūmų aukšte buvo svečių kambariai, o visą dešiniąją pusę užėmė didelė salė. Antrasis aukštas buvo skirtas reprezentacijai. Jame buvo didesni ir mažesni salonai, valgomasis, darbo kabinetas, biblioteka. Dvarininkai buvo sukaupę 2000 knygų, turtingą giminės archyvą ir meno kūrinių kolekciją. Taip pat išliko 10 kitų dvaro sodybos ansamblio pastatų, kurių seniausi datuojami 1820 metais. Aplinkui – didelis nuo XIX a. pradžios užsodintas parkas, 3 tvenkiniai ir kapinės.

Bistrampolio dvaras – didžiausias prikelti sumanytas paveldo objektas Panevėžio apskrityje. 2010 m. liepos mėn. pradėtas paskutinis ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamas projektas – Bistrampolio dvaro kompleksui priklausančio vežiminės pastato restauravimas ir pritaikymas viešbučio reikmėms. Įgyvendinus šį rekonstrukcijos darbų etapą, vežiminės pastate 2011 m. viduryje įsikūrė dviejų žvaigždučių klasės viešbutis.
Šaltinis: © bistrampolis.lt

Aplankykite netoliese