Daugėliškių miško bunkerio pažintinis takas

Pažintiniai takai
Įrengtas takas supažindina su Lietuvos partizanų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais Daugėliškių miške. Take pamatysite ir galėsite susipažinti su atstatytu Prisikelimo apygardos štabo bunkeriu, aplankysite atrastą Daugėliškių miško partizanų vadavietės archyvo vietą bei Antano Jaugelio-Urbšio būrio partizanų žuvimo vietą. Puikiai paruoštuose stenduose sužinosite daugybę svarbių istorijų ir partizanų gyvenimo detalių.

1948 m. balandžio 1 d. buvo įkurta paskutinė iš devynių buvusių partizanų apygardų - Prisikėlimo apygarda. Ji buvo suformuota iš buvusios Jungtinės Kęstučio apygardos teritorijos ir įjungta į bendrą Vakarų Lietuvos (Jūros) sritį. Pirmuoju apygardos vadu tapo Petras Bartkus - Žadgaila, štabo viršininku paskirtas Leonardas Grigonis - Užpalis. Prisikėlimo apygarda buvo sudaryta iš trijų rinktinių, Daugėliškių miške įrengtas LLKS štabo bunkeris priklausė Maironio rinktinei. Pagrindinis ir vienintelis gyvas istorinių įvykių liudininkas - LLKS štabo bunkerio ryšininkas Albinas Kęstutis Barsėnas - Stirniukas, Klajoklis (g. 1928 m. kovo 1 d.)

Daugėliškių miške bunkeris buvo įkurtas ne kaip nuolatinė gyvenamoji vieta, bet kaip susitikimams skirtas LLKS štabo bunkeris. 1950 m. liepos 21 d. LLKS štabo bunkeryje šeši partizanai susirinko paskurinį kartą. Liepos 22 d. NKVD operacijos metu bunkeris buvo sunaikintas kartu drauge su ten buvusiais partizanais.

Archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške buvo vykdomi nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki rugsėjo 5 d. Tyrimams vadovavo archeologas Gediminas Petrauskas ir Vykintas Vaitkevičius kartu su patyrusių archeologų grupe. Jiems talkino Ariogalos gimnazijos mokiniai. Atlikus archeologinius tyrimus buvo pradėti bunkerio atstatymo darbai. Atstatymo darbus iniciavo Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas Andrius Bautronis. Atstatant bunkerį dalyvavo Ariogalos gimnazijos mokiniai, Ariogalos komunalinio ūkio darbuotojai. Atstatymo darbai truko apie savautę. 2010 m. spalio 15 d. buvo organizuotos iškilmės bunkeriui pašventinti.
Šaltinis: © Informacinis stendas pažintiniame take, pamatykLietuvoje.lt

Aplankykite netoliese