Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia

Bažnyčios
Modernios architektūros bažnyčia, iškilusi monotoniško miesto panoramoje, tapo Elektrėnų simboliu. Bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Bažnyčios šventoriuje stovi paminklas, 1944–1953 m. žuvusių už Lietuvos laisvę atminimui. Statinio vidaus erdvė perdengta cilindriniu skliautu, kuris pereina stilizuotas trikampes liunetes, remiasi į neorderines kolonas, puskolones su laiptuotais kapiteliais. Apsidė ir šoninės koplyčios – laužytų formų tūriai, apšviesti natūralia, pro langus ir stoglangius srūvančia šviesa. Bažnyčios lubos dekoruotos stačiakampėmis dekoro plokštėmis panašiai kaip Romos Panteone.

Matomiausioje bažnyčios vietoje – apsidėje patalpinta "Prisikėlusio Kristaus" skulptūra, 1996 m. sukurta skulptoriaus Stanislovo Kuzmos. Kairėje pusėje, koplyčioje, ant laiptuoto postamento stovi kitas šio skulptoriaus kūrinys, skirtas bažnyčios titului – "Švč. Mergelė Marija Kankinių Karalienė". Ši skulptūra įkūnija lietuvių tautos, nuėjusios kančių kelią, pamaldumą, ištikimybę ir padėką Dievo Motinai Marijai. Dailininkės Nijolės Vilutytės "Kryžiaus kelias", atliktas grafito technika, sukomponuotas ant banguojančios sienelės, kuri primena išsivyniojusią drobulę. Sienose įkomponuoti keturi kryžiai su evangelistų simboliais, sukurti pagal tos pačios menininkės priešinius. Šie kryžiai žymi vietas, kuriose per bažnyčios konsekracijos apeigas buvo tepamas šventasis Chrizmos aliejus. Dešinėje bažnyčios pusėje, koplyčioje, kabo tekstilininkės Jonės Strigūnaitės-Paulauskienės išaustos 4 bažnytinės procesijos vėliavos: Švč. Dievo Motinos Marijos, šv. Juozapo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Kazimiero.
Šaltinis: © kcelektrenai.lt

Aplankykite netoliese