Ginučių piliakalnis

Piliakalniai
Tarp miškų ir ežerų esantis piliakalnis mena net XIII amžių. Norint pasiekti viršūnę reiks įveikti ne vieną ir ne du laiptelius, bet nuo piliakalnio atsiveriantis vaizdas tikrai bus to vertas.

Ginučių piliakalnis su gyvenviete yra valstybės saugomas istorijos paminklas. Yra Linkmenų seniūnijoje, 1,3 km į pietus nuo Ginučių, tarp Linkmeno ir Ūkojo ežerų. Įrengtas didelėje stačiašlaitėje apaugusioje medžiais kalvoje. Rytinis ir vakarinis šlaitai 16–20 m aukščio, kiti žemesni ir nuolaidesni. Šlaituose yra terasų liekanų. Viršūnės aikštelė yra ovalo pavidalo, 45 m ilgio šiaurės – pietų kryptimi; 30 m pločio. Jos šiauriniame ir pietiniame pakraščiuose yra sulėkštėjusių pylimų ir užslinkusių griovių liekanų. Piliakalnio vakarinėje papėdėje yra senosios gyvenvietės liekanų. Išliko kultūrinis sluoksnis: rasta lipdytinės brūkšniuotosios ir grublėtosios bei žiestosios keramikos (pastaroji puošta lygiagrečių linijų ornamentu). Ginučių ir gretimas Papiliakalnės piliakalnis tapatinamas su XIII–XV a. Linkmenų pilimi, kuri buvo centrinės Lietuvos gynybos sistemos dalis. Svarbus XIV–XV a. krašto apsaugos nuo Livonijos ordino punktas. Saugojo seną prekybos kelią į Dauguvą.
Šaltinis: © ignalina.info

Aplankykite netoliese