Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Istorinės vietos
Šis, Nikolajaus Čagino suprojektuotas, pastatas pastatytas 1862 m. specialiai Kauno gubernijos berniukų gimnazijai. Jo architektūra būdinga to laikotarpio visuomeniniams statiniams. 1909 m. pastatas papildytas trečiuoju aukštu, tuomet virš pagrindinio įėjimo įrengtas balkonas. 1920–1922 m. šiame pastate be Steigiamojo seimo veiklą taip pat plėtojo Aukštieji kursai, Lietuvos universiteto pirmtakas. Prezidentui Antanui Smetonai paleidus Seimą, 1927 m. rugsėjo 1 d. rūmuose įkurta "Aušros" mergaičių valstybinė gimnazija, veiklą tęsusi iki 1940 metų.

1920–1927 m. šiame pastate dirbo pirmasis Lietuvos Respublikos parlamentas – Steigiamasis Seimas ir I, II bei III Seimai. Seimo interjerų projektus kūrė architektas Vladimiras Dubeneckis. Šiuose rūmuose Seimo dauguma Prezidentu 1922 m. ir 1923 m. išrinko Aleksandrą Stulginskį, 1926 m. birželį – Kazį Grinių bei tų pačių metų gruodį – Antaną Smetoną.
Šaltinis: © istorineprezidentura.lt

Aplankykite netoliese