Kulionių piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas pusiasalio aukščiausioje kalvos (aukštis 86 m) vietoje, apaugęs medžiais. Iš šiaurės ir vakarų juosia Želvų, iš rytų - Trinktinio ežeras, pietinėje pusėje yra laukai. Šlaitai nuo ežerų statūs, apie 30 m aukščio; jų viršutinė dalis išlyginta. Aikštelė iškiliu viduriu, stačiakampė, 75 x 60 m dydžio. Jos šiauriniame pakraštyje yra žemo pylimo liekanų, pietiniame – 22 m ilgio ir 1,2 m aukščio pylimas. Už jo, 5,5 m žemiau aikštelės krašto, yra antras 92 m ilgio ir 1,2 m aukščio pylimas.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese