Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštė

Miesto aikštės
Rekonstruota ir atnaujinta centrinė Kuršėnų aikštė istorijos tėkmėje tarnavo miesto žmonėms įvairiomis paskirtimis. Iki 1948-ųjų – šioje vietoje buvo miesto turgaus aikšte, kai į Kuršėnų jomarkus suvažiuodavo ūkininkai ir amatininkai su savo produkcija. Kai miesto turgus buvo iškeltas į dabartinę vietą T. Tilvyčio gatvėje, aikštė miesto centre liko žmonių traukos centru.

Aikštės paskirtį ir veidą labai pakeitė miesto žmonių darbštumas. 1957 metais už miesto tvarkymą Kuršėnams skirta pirmoji vieta respublikoje, pereinamoji raudonoji vėliava ir 30 000 rublių premija. Trečdalis pinigų išdalinta nusipelniusių žmonių premijoms, o likusieji – paskirti paminklui statyti.

1960 metais leidus Kuršėnų miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajam komitetui centrinėje Kuršėnų aikštėje atidengtas paminklas L. Ivinskiui. Paminklo autoriai – skulptorius Petras Aleksandravičius ir architektas Simonas Ramunis.
Šaltinis: © Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Aplankykite netoliese