Liepa Motinėlė

Botaniniai objektai
Liepa "Motinėlė" – viena seniausių liepų Lietuvoje. Tai vieno kamieno medis, kurio apimtis 8,4 m. Kai prieš 300 metų miške kūrėsi Braziūkų kaimas, medelis buvo dar visai mažas. Kaime augo ir daugiau liepų, jose perėdavusios pelėdos. Tačiau išlikusi tik viena – liepa "Motinėlė". Vietos gyventojai į ją keldavę kryžius, prie kamieno tvirtindavę lenteles su reikšmingomis datomis. Prie jos rinkdavosi 1863 m. sukilėliai. Liepos kiaurymėje galėdavę pasislėpti net septyni žmonės. Įlindus į drevę ir joje pakilus į viršų, galima buvo pro skylę iš aukštai apžvelgti vietovę. Vėliau kiaurymė buvo užbetonuota.

Medžio fiziniai duomenys:

Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje - 8,1 m
Aukštis - 18 m
Amžius – apie 300 metų

Saugomu paskelbtas 1960 m.
Šaltinis: © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Aplankykite netoliese