Liepijų pėsčiųjų trasa

Pažintiniai takai
Liepijų kraštovaizdžio draustinio plotas yra 278,3 ha. Jis išsidėstęs vakariniame Platelių plokščiakalvių masyvo pakraštyje. Draustinis apima Liepijų mišką, kurio vakariniu pakraščiu vingiuoja Ringupis, supa Medsėdžių, Kentų, Kadžių, Pameldinčių kaimai. Liepijos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje vyrauja miškingas raguvotas priemolingasis ir molingasis gamtovaizdis. Didžiausią kraštovaizdžio draustinio dalį užima Liepijos miškas (apie 87 proc.), pievos, pelkės, vandens telkiniai sudaro apie 13 proc. Apie 75 proc. visų medynų yra savaiminės kilmės, likusi dalis - kultūriniai. Beveik visi Liepijos kraštovaizdžio draustinio miškai (98,3 proc.) priskiriami ekosistemų apsaugos miškų, grupei. Daugiau nei pusę teritorijos užima privati žemė, į draustinį patenka 79 privatūs žemės sklypai. Liepijų miškas per pastaruosius 100 metų gerokai išsiplėt, daugiausiai sovietmečiu. Draustinio šerdį sudaro Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio valstybiniai miškai. Tai pati seniausia Liepijų miško dalis, miškai čia buvo dar tarpukariu.

Botanikai nustatė, kad Liepijos kraštovaizdžio draustinyje yra didžiausios plačialapių miškų liepinių skroblynų bendrijos, kurios Žemaitijos nacionaliniame parke labai retos. Medžių ardo pagrindinis dominantas - paprastasis ąžuolas, vietomis su gana gausia paprastosios eglės priemaiša. Nuo 2007 metų kaikuriuose kvartaluose miškų ūkinė veikla nebevykdoma, nes čia saugomos 4 tipų Europos Bendrijos svarbos buveinės. 2018-2019 m. žiemos laikotarpiu  atlikta gamtotvarka atšviesinant senuosius ąžuolus.

Miške įrengta 4 km ilgio žiedinė pėsčiųjų trasa padalinta į 2 atkarpas (norintiems maršrutą sutrumpinti). Trasa driekiasi natūraliu mišku, be specialiai įrengtos dangos. Įdomiausiose jos vietose įrengti informaciniai stendai, pasakojantys intriguojančius faktus apie vietos ypatybes. Kur keliauti take parodys ant medžių raudona spalva išpurkšti "giliukai". Tako išskirtinumas: gamtos pažinimas, gyvūnija ir augalija, retos augalų rūšys, kraštovaizdis.

Trasai sukurta ir mobili programėlė, kurioje rasite maršrutą ir audiogido įrašus. Programėlę (pavadinimas "Audio Guide of Zemaitija National Park") galima parsisiųsti nemokamai.
Šaltinis: © Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Aplankykite netoliese