Lietuvos banko Pinigų muziejus

Muziejai
Pinigų muziejus – interaktyvus muziejus, pritaikytas ne tik pasyviai apžiūrėti ekspoziciją, bet ir pačiam aktyviai dalyvauti pažinimo procese. Muziejus aprūpintas kompiuteriniais terminalais su specialiomis programomis, specialiai orientuota interneto prieiga, teminiais, mokomaisiais ir dokumentiniais filmais, žaidimais, prezentacijomis, virtualiomis ekspozicijomis. Daug dėmesio skirta ir ekonominiam švietimui skatinti bei propaguoti. Vizualūs Pinigų muziejaus grafiniai sprendimai, meno kūrinių integravimas, įvairūs interaktyvūs įrankiai, vaizdo, garso ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti lankytoją ir suteikti jam žinių, bet ir padėti jas kaupti, įtvirtinti, skatinti gilintis, savarankiškai interpretuoti ir ieškoti atsakymų. Pavienių lankytojų patogumui skirtas informacinis terminalas apie patalpų, ekspozicijų išsidėstymą muziejuje. Pirmasis netikėtumas lankytojo laukia tik įžengus į muziejų. Priartėjus prie tarpukariu Lietuvos banke naudoto telefono, jis netikėtai suskamba ir užsidega užrašas "Prašome pakelti ragelį". Jį pakėlus pasigirsta Lietuvos banko valdybos pirmininko sveikinimas ir kvietimas apžiūrėti muziejų.

Muziejuje yra penkios ekspozicijų salės: Pinigų istorijos, Bankininkystės istorijos, Šiuolaikinių pinigų, Lietuvos pinigų, Parodų ir edukacijos. Laiptais leidžiantis į Pinigų istorijos salę virš durų lankytoją pasitinka meninė kompozicija "Architektūrinė atodanga" iš sunaikintų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių banknotų su įmontuotomis skaičiavimo mašinėlėmis (dail. L. Pivoriūnas). Sunaikintų banknotų drožlės dailininkui tapo statybine medžiaga, puikia meninės išraiškos priemone, simboliu, žyminčiu Europos perėjimą į naują epochą.
Šaltinis: © pinigumuziejus.lt

Aplankykite netoliese