Lietuvos nacionalinis muziejus

Muziejai
Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo valstybės susidarymo iki XX amžiaus bei lietuvių etninei kultūrai. Pirmoje salėje pristatoma Vilniaus senienų muziejaus, kurio muziejinę tradiciją tęsia Lietuvos nacionalinis muziejus, istorija. Autentiški Senienų muziejaus eksponatai ir to meto vitrinos, pasitelkiant šiandienos muziejinio eksponavimo stilistiką, atgaivina Senienų muziejaus dvasią. Antroje salėje įrengta Senosios Lietuvos istorijos ekspozicija atspindi permainingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klestėjimo ir nuosmukio laikus nuo valstybės susidarymo XIII amžiuje iki jos žlugimo 1795 metais, pristato šios epochos visuomeninę Lietuvos valstybės raidą.

Savarankiškos, vidinės logikos ryšiais susietos temos autentiškais eksponatais perteikia nuoseklius istorinius įvykius nuo ankstyvosios Gediminaičių Lietuvos iki LDK Abiejų Tautų Respublikoje. Ekspozicijoje "Lietuva carų valdžioje" pristatoma XIX amžiaus Lietuvos istorija – okupuoto krašto ir pavergtos tautos istorija. Tačiau kartu tai pasipriešinimo ir išsivadavimo kovų amžius, tautos formavimosi ir modernėjimo laikotarpis, pasibaigęs nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimu 1918 metų vasario 16 dieną. Kitose salėse pristatoma lietuvių etninė kultūra – XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos valstiečių tradicinė buities kultūra, liaudies menas, kryždirbystė. Ekspozicijoje atkurti XVIII a. – XIX a. pabaigos valstiečių gyvenamojo namo patalpų interjerai.
Šaltinis: © lnm.lt

Aplankykite netoliese