Literatų gatvė

Išskirtiniai objektai
Kaip visa tai pasidarė? Buvo sau gatvė kaip gatvė - sienos ramiai sau pelijo ir trupėjo, džiugindamos "širdį nevieną"...
"Literatų gatvės projektas" - tokiu ir liko formalus pavadinimas vyksmo - kada Vilniuje, pačioj Senamiesčio širdyje, gatvės, pavadintos "Literatų", sienose atsirado nedideli dailės kūrinėliai - menininkų dedikacijos literatams.

2008 metų vasarą buvo sumanyta pratęsti ir išvystyti temą - "Literatų": visiems iki žiovulio ilgus metus buvo aišku, kad pavadinimas gatvei teko greičiausiai dėl to, kad "...tutaj mieszkal Adam Mickiewicz...", ir kad aplinkinių kiemų įvykiai kažkada virto klasikos kūrinių siužetais... Bet projektui pajudėjus pasirodė, kad gatvės pavadinimas - ne toks jau formalus...

Šiandien vis stiprėja suvokimas apie visuotinį, bendrą Kūrėjo harmonijos dėsnių galiojimą įvairiausiose menų (ir ne tik menų) srityse, tirpsta ribos tarp disciplinų, vis labiau suvokiamas menų bendrumas ir integralumas. Taigi, grupei kuriančių ir globojančių meną žmonių kilo mintis praktiškai užmegzti diskusiją su kuriančiais žodžiu - pakviesti menininkus sukurti dailės kūrinėlį, dedikuotą pasirinktam literatui. Kūrinėlis vėliau įmontuojamas Literatų gatvės sienoje. Pagrindinė sąlyga - Literatas būtinai turi būti susijęs su Lietuvos kultūra.
Šaltinis: © literatugatve.lt

Aplankykite netoliese