M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus

Muziejai
1878 m. Konstantinas Čiurlionis su žmona Adele ir pirmagimiu Mikalojumi Konstantinu kėlėsi gyventi į Druskininkus, nes K.Čiurlionis buvo pakviestas dirbti vargonininku miestelio mažoje bažnytėlėje. Pradžioje jis išsinuomojo mažą namelį ant ežero kranto, bet padidėjus šeimai, Konstantinas, pasiskolinęs pinigų, įsigijo du namelius, stovėjusius šalia vienas kito. Pirmasis jų stovėjo prie kelio ir buvo skirtas vasarotojams (tai padėjo grąžinti skolą), o antrajame apsigyveno šeima. M. K. Čiurlionio seserų Valerijos Karužienės ir Jadvygos Čiurlionytės rūpesčiu buvo įgyvendintas sumanymas išsaugoti sodybą – 1963 m. birželio 16 d. atidarytas M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus.

Pirmoji ekspozicija buvo parengta namelyje prie kelio, vėliau lankytojams atvėrė duris ir antrasis namelis. Pagal M. K. Čiurlionio seserų atsiminimus buvo atkurtas autentiškas namelių interjeras, panašiai kaip ir XIX a. pabaigoje buvo sutvarkyta sodybos aplinka. 1975 m. pastatytas pagalbinis muziejaus pastatas, kuriame lankytojai supažindinami su M. K. Čiurlionio biografija, rengiami koncertai, susitikimai. Nepriklausomybės laikais muziejaus rėmėjų dėka renovavus šalia geltonojo namelio esantį pastatą, ekspozicija išsiplėtė. Muziejuje galima įsigyti M. K. Čiurlionio kūrinių, reprodukcijų, natų, muzikos įrašų, knygų, meno albumų, parodų katalogų, suvenyrų.
Šaltinis: © ciurlionis.lt

Aplankykite netoliese