Maišiakulės piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Vastapos kairiajame krante. Aikštelė trikampė, orientuota PV-ŠR kryptimi, 15 m ilgio, 30 m pločio PV krašte. Čia supiltas 1 m aukščio, 19 m pločio pylimas, už kurio iškastas 15 m pločio, 2,3 m gylio griovys, už kurio buvęs antras pylimas (sunaikintas). P ir PV šlaituose, 2-2,5 m žemiau aikštelės yra 4 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 24 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, PR šlaitas eroduoja. Apaugęs mišriu mišku,datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia.
Šaltinis: © piliakalniai.lt

Aplankykite netoliese