Marijos ašarų šventas šaltinis

Hidrografiniai objektai
2 km į vakarus nuo Ariogalos, iš mišku apaugusio stataus Dubysos slėnio šlaito trykšta versmė. Tikima, kad jo vanduo turi gydančių galių. 1936 m., tiesiant Žemaičių plentą, buvo sutvarkyta šaltinio aplinka, padarytas nedidelis baseinėlis.
Šaltinis: © dubysosrp.am.lt

Aplankykite netoliese