Medininkų žudynių memorialas

Memorialinės vietos
1991-ųjų liepos 31-osios ankstyvą rytą, apie 4 val., į Medininkų postą įsiveržė ginkluoti užpuolikai. Lietuvos pareigūnai buvo susiskirstę į grupeles: keturi buvo vagonėlyje, du – šalia jo, o dar du kelių policininkai buvo apie 50 m nuo vagonėlio. Užpuolikai juos visus suvarė į vagonėlį. Kaip prisimena gyvas likęs žudynių liudininkas Tomas Šernas, didelės baimės jis nejautęs. Manęs, kad ir šis užpuolimas nedaug skirsis nuo ankstesnių, kai žmonių aukų buvo išvengta. Deja, šį kartą viskas buvo kitaip. Rusiškai kalbantys užpuolikai įsakė Lietuvos pareigūnams gultis ant grindų. Į beginklius pareigūnus paleista ne mažiau kaip 13 šūvių. Taikyta į galvas. 4 valandą 45 minutes užfiksavo sustojęs vieno nužudyto Lietuvos pareigūno laikrodis. Žuvo Greitojo reagavimo rinktinės "Aras" policininkai – Mindaugas Balavakas ir Algimantas Juozakas, Kelių policijos rinktinės policininkai – Juozas Janonis ir Algirdas Kazlauskas, Vilniaus muitinės inspektoriai – Antanas Musteikis ir Stanislovas Orlavičius. Du muitinės pareigūnai – Ričardas Rabavičius ir Tomas Šernas buvo sunkiai sužeisti.

Senosios Medininkų muitinės vietoje įrengtas memorialas Medininkų žudynių aukoms atminti. Išsaugotame originaliame muitininkų vagonėlyje – nedidelė ekspozicija. 2007 m. prie senosios Medininkų muitinės buvo pastatytas paminklas 1991 m. liepos 31-osios naktį nužudytiems muitininkams atminti – juodo granito paminklas su septyniais balto marmuro kryžiais. Paminklo projekto sumanytojai architektai Algimantas Šarauskas ir Rimantas Buivydas.
Šaltinis: © genocid.lt, vilnijosvartai.lt

Aplankykite netoliese