Merguvos ežero apžvalgos bokštas

Apžvalgos bokštai
Čia prasideda paskutinė Nemuno žemupio atkarpa – delta. Pievose priešais Nemuną spindi senvaginis ežeras, vadinamas Merguva. Už jo – sausumos plotas, vadintas Tusainių sala. Tolumoje už Nemuno dunkso mišku apaugęs aukštas kairysis Nemuno krantas, priklausantis Rusijos federacijai. Atidžiau pasidairius galima pastebėti dviejų kalvų (piliakalnių) kontūrus. Vienas – vadinamas Pilies kalnu, o kitas - Kaukaro kalnu, boluoja keleto Eisiulių (Gorino) sodybų siluetai. Dešiniau Tusainių (Čiapajevo) kaimo teritorija. Greta Ragainė (Neman) – administracinis skalvių genties centras, jų kovų su kryžiuočiais simbolis, Martyno Mažvydo vienintelė kunigavimo vieta, svarbus XIX a. lietuviškos spaudos centras, pirmojo lietuviško laikraščio "Aušra" gimimo vieta. Galima įžvelgti kryžiuočių pilies griuvėsius, XX a. pradžioje statyto celiuliozės ir popieriaus fabriko kaminus. Už Ragainės, netoli Tilžės yra Paskalvių kaimas (Dubki) ir piliakalnis. Užstaigaus Nemuno vingio ties Bitėnais, dešinėjė pusėje – Rambyno kalnas. Tai vėliausiai sunaikinta (1812 m.) baltų (skalvių) genties šventvietė.
Šaltinis: © Rambyno regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese