Nemunaičio piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas Nemuno dešiniojo kranto aukštumoje. Jį beveik visą nuplovėNemunas, išliko tik PR kraštas (neaišku – tai pylimo ar aikštelės liekanos). Jo viršuspailgas Š–P kryptimi, 12x5 m dydžio. PR piliakalnio liekanų šlaite, 4 m žemiau viršausyra 2–4 m pločio terasa. PR pusėje nuo gretimos aukštumos piliakalnis atskirtas 40 mpločio viršuje, 12 m gylio (nuo aukštumos), 4 m pločio dugne grioviu. Šlaitai nuoNemuno statūs, erodavę, iki 50 m aukščio. Į PR už griovio, aukštumoje yra papilys – apie 100x40 m dydžio lygus plotas nugriuvusiaį skardį Š dalimi. Jį iš PR pusės nuo gretimų aukštumų skiria 4 m pločio, iki 0,5 maukščio pylimas ir už jo iškastas 20 m pločio (P dalyje – 5 m), 2 m gylio nuo pylimo bei1 m gylio iš išorės griovys. Papilio įtvirtinimai labai apardyti erozijos. Piliakalnis irpapilys apaugę pušimis ir krūmais. Piliakalnyje stovėjo Nemunaičio pilis, minima 1384 ir 1387 m.Piliakalnis datuojamas XIV a. Pasiekiamas iš Užupių–Nemunaičio plento miške prieš Nemunaitį, už dešinėjeesančios sodybos pasukus į dešinę (ŠV) sunkiai pastebimu keliuku į mišką (V) irpaėjus juo 300 m (yra keliuko gale, už griovio, Nemunaičio miško kv. 39 viduryje).
Šaltinis: © piliakalniai.lt

Aplankykite netoliese