Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia

Bažnyčios
Dėl vietovės istorijos specifikos, Nidoje katalikų bažnyčios niekuomet nebuvo ir šioje Kuršių nerijos dalyje ji iškilo tik 21-ojo amžiaus pradžioje. Iki 2003-ųjų metų birželio, kuomet Nidos katalikų bažnyčia tikintiesiems atvėrė duris, apylinkės katalikai, broliškai leidus liuteronams, melsdavosi evangelikų liuteronų maldos namuose. Visgi, katalikų bendruomenė energingai siekė naujos bažnyčios pastatymo. Dėl dvasinio ir kultūrinio centro statybos į Neringos savivaldybės tarybą kreipėsi Pranciškonų ordino vadovai, kurie pateikė 713-kos gyventojų prašymą ir 1994-aisiais metais jam buvo pagaliau pritarta. Nidos katalikų bažnyčia gyvenvietės centre, ant sunykusios kopos, iškilo 2003-ųjų metų birželio 14-tą dieną. Maldos namų akcentu tapo nendrinis stogas, o bažnyčios balta smailė su ažūriniu kryžiumi yra matoma iš visų Nidos pusių. Iš pirmo žvilgsnio Nidos katalikų bažnyčia atrodo kukli, tačiau viduje atsiveria didelė erdvė bei džiugina natūralios šviesos gausa. Pro didžiulius langus, už altoriaus, matosi Nida ir Kuršių marių platybė, kuri tarsi simbolizuoja begalinį žmogaus ir Dievo ryšį. Gyvenvietės tylą nuo bažnyčios stogo skrodžia pusantros tonos svorio varpo dūžiai. Ant varpo yra Neringos herbas ir žodžiai: "Skambėk, garsusis varpe, tarp jūros kopų, kviesk ir guosk Neringos žmones, tegul Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis tebūna: padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, palaimink mūsų triūsą (Psl. 90, 17)". Skambinimo įrengtuoju varpu galimybes gražiai papildo bažnyčioje sumontuoti elektroniniai varpai, o į pamaldas kviečia "išmanūs" vargonai.

Šiuolaikiški yra ne tik Nidos katalikų bažnyčios eksterjeras ir interjeras, bet ir likusieji maldos namų fragmentai. Šventoriuje įrengtas amfiteatras, kuris pakėlus bažnyčios langus bei duris tampa katalikų maldos namų dalimi ir čia dažnai vyksta krikščioniškos kultūros renginiai po atviru dangumi. Nors katalikų maldos namai skaičiuoja palyginti neilgus gyvavimo metus, jie yra išties verti pamatyti, nes statinys itin dera su unikaliu vietovės kraštovaizdžiu bei apjungia pajūrio architektūros tradicijas su šiuolaikiška mąstysena ir naujomis techninėmis galimybėmis.
Šaltinis: © Projektas "Pamario švyturių kelias"

Aplankykite netoliese