Onuškio turgaus aikštė ir parkelis

Miesto aikštės
Respublikinės reikšmės urbanistikos paminklas – akmenimis grįsta stačiakampė miestelio aikštė, pavadinta Kipro Petrausko vardu. Miestelio gatvių tinklas, aikštės planas ir jos tūrinė erdvinė kompozicija, užstatymo fragmentai, viso miestelio panorama liudija apie senųjų laikų svarbą. Čia vyko turgūs, apie aikštę mediniuose namuose kūrėsi ir smulkia prekyba vertėsi žydai. 1897 m. miestelyje gyveno 217 žydų. Aikštės centre stovėjo pavėsinė vaidinimams. Centre prieš karą buvęs medinis šulinys pakeistas akmeniniu (autorius skulptorius Juozas Lebednykas). Iki 1978 m. akmenimis grįsta gatvė iš aikštės vingiavo pro bažnyčią į kapinių pusę, remontuojant kelius padengta asfaltu. Parkelyje ant apvalaus postamento - Šv. Roko skulptūra (skulptorius Juozas Lebednykas). Raudonų plytų dviejų aukštų mūrinis namas su pusrūsiais - tai bažnyčiai priklausęs dvidešimto amžiaus pradžioje pastatytas už parapijiečių pinigus statinys. Po karo čia buvo vaistinė, paštas, parduotuvė, butai pareigūnams. Veikė valsčiaus valdyba. Dabar įsikūrusi ligoninė. Arčiau bažnyčios kunigas Milžinas 1941 m. buvo pastatęs ąžuolinį kryžių tremtiniams.

Aplankykite netoliese