Paminklas Biržiškų šeimai

Paminklai
1995 m. miestelio centre atidengtas Č. Pečiulio sukurtas paminklas Antanui ir Elžbietai Biržiškoms bei trims jų sūnums profesoriams: Mykolui, Vaclovui ir Viktorui.
Šaltinis: © Ventos regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese