Paminklas "Kariams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m."

Paminklai
Miestelio centre, šalia Vilniaus gatvės įkurtas keturkampio formos skveras su juosiančiomis jį liepomis. Skvero viduryje - paminklas "Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m.", Giedraičių miestelio įžymybė. Tais metais Lietuvos kariai susikovė su Lenkijos kariuomene. Lenkams užėmus Vilnių ir besiveržiant gilyn į Lietuvą, kelią jiems užkirto Lietuvos kariuomenė, vadovaujama generolo Silvestro Žukausko. Lietuvių pasipriešinimas buvo sėkmingas – lenkų veržimasis sustabdytas. Tie, kurie ties Giedraičiais ir Širvintomis žuvo 1920 m. kovodami už tėvynės laisvę, yra pagerbti įamžinus jų pavardes obeliske.Priekinėje paminklo dalyje yra užrašas: "Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ties Giedraičiais 1920 m." Kairėje pusėje – "Ilsėkitės, draugai, garbingai žuvę ties Giedraičiais 1920 m., ginant nuo lenkų tėvų žemelę. Veikiai mes Jus aplankysim, nes kelias į VILNIŲ per jūsų kapus! 9 – as pėst. Liet. Kunigaikščio Vytenio pulkas". Dešinėje pusėje yra užrašai: "Garbingai mirę Giedraičių laukuose už Tėvynės laisvę 2. pėstinink D.L.K. Algirdo pulko kariai 1920 m." 1932 metais birželio 19 dieną atidengtą paminklą Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m.sukūrė kraštietis dailininkas Antanas Jaroševičius. Jo vardu dabar vadinama Giedraičių gimnazija. Šis paminklas yra vienintelis iš nepriklausomybės kovoms skirtų paminklų, nenugriautas sovietmečiu.
Šaltinis: © Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Aplankykite netoliese