Paminklas Vincui Krėvei-Mickevičiui

Paminklai
Žymus Lietuvos rašytojas, visuomenės ir politinis veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Vincas Krėvė-Mickevičius gimė 1882 10 19 Subartonių kaime, netoli Merkinės, mirė 1954 07 07 Pensilvanijoje (JAV). Paminklo Vincui Krėvei Mickevičiui pastatymą 1988 m. inicijavo ir organizavo merkiniškiai, susibūrę į organizacinį komitetą: Algimantas Černiauskas, Alfredas Pautienius, kunigas Algimantas Rokas Puzonas, Jonas Subačius. Darbą padaryti apsiėmė skulptorius Petras Mazūras. Paminklas prie mokyklos buvo pastatytas 1994 m. Paminklą šventino jo ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. Profesorius Albertas Zalatorius paminklo šventinimo metu, kreipdamasis į V. Krėvės atminimą, sakė: "...mums reikėjo Jūsų praeityje, reikia ir šiandien – maištingo, drąsaus, savarankiško, o svarbiausia – pažįstančio žmogaus tuštybę ir didžiadvasiškumą. Kad Jūs toks iš tikrųjų buvote, rodo ir Jūsų sugrįžimo kelias – jis eina ne valdžios koridoriais, nesvarbu, kokia valdžia jais tuo metu vaikšto, o Jūsų gimtųjų apylinkių takeliais, kurie veda tiesiai į žmonių širdis ir kuriems tos širdys niekuomet neleis užželti"
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese