Paminklas žuvusiems jūrininkams ir nuskendusiems laivams "Albatrosas"

Paminklai
Žuvusiems Lietuvos jūrininkams ir nuskendusiems laivams atminti skirtas paminklas "Albatrosas" atidengtas 2011 metais. Amžių tėkmėje užmirštų ir atmintyje išlikusių šiurpių tragedijų bei aukų vardai visada primins dramatiškus žmogaus ir jūros santykius. Jūros dugne guli tarpukariu Lietuvos trispalvę į plačiuosius vandenis išplukdę prekybos motorlaiviai: "Neringa", "Panevėžys", "Kaunas", "Nida", "Kretinga", "Utena", "Marijampuolė", "Šiauliai". Panašus likimas ištiko ir vienintelį to meto Lietuvos karo laivą "Prezidentas Smetona".

Virš negrįžusiųjų iš jūros kapų sklando žuvėdros ir albatrosai - paukščiai, kuriuose, anot legendų, atgimsta jūrininkų sielos. Paminklas siekia sutelkti jūrinę bendruomenę. Jis jau tapo Lietuvos kaip jūrinės valstybės simboliu, o Klaipėda - jūriniu centru. Metalinis paukštis pakilo skrydžiui, puoselėdamas viltį, kad bus visada gyvas klaipėdiečių, jūrininkų širdyse. "Albatrosą" pašventintino kunigas Virgilijus Poškus, paminklinį užrašą "Išplaukusiems ir negrįžusiems" atidengė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos kursantai. Paminklą pagamino AB Vakarų laivų gamykla. Paminklo autoriai: skulptorius Klaudijus Pūdymas ir architektas Mindagas Zabarauskas.
Šaltinis: © klaipedainfo.lt

Aplankykite netoliese