Papėčių kaimas

Etnografiniai kaimai
Tai palaidasis gatvinis kaimas. Gatvė driekiasi apie 3 kilometrus. Arčiau Metelio ežero esančių sodybų siauri žemės sklypų rėžiai driekiasi iki pat ežero. Valakų reformos rėžinis žemės padalinimas Papėčiuose išliko iki šiol. Baudžiavos laikais Papėčių kaimo gyventojai prižiūrėjo arklių ganyklas, ruošdavo pašarą žiemai.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese