Papiliakalnės piliakalnis

Piliakalniai
Piliakalnis įrengtas aukšto gūbrio, esančio tarp Ūkojo ir Linkmeno ežerų, vidurinėje dalyje. Iš šiaurės ir pietų piliakalnis nuo kitų gūbrio dalių atskirtas giliomis griovomis. Šalia piliakalnio buvo priešpilis, du papiliai ir senovės gyvenvietė. Piliakalnis įrengtas I tūkstantmetyje prieš Kristų bei siejamas su XIII – XV amžiuose egzistavusia Linkmenų pilimi.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese