Partizanų žeminės Pašilių miške

Istorinės vietos
Pirmieji partizanų būriai Panevėžio krašte susikūrė 1944 m. Vienas jų – policijos kapitono Stasio Eitminavičiaus – Rupūžėno būrys, priklausęs Vyčio apygardai.Pašilių miške 1944 m. lapkričio mėnesį buvo įrengtos penkios partizanų žeminės bei lizdai kulkosvaidžiams. Kiekvienoje žeminėje tilpo po 20-30 žmonių. Stasys Eitminavičius mėgo posakį "rupūžė biednas", tad būrys ir buvo pavadintas "Biednos rupūžės" arba "Rupūžėno" vardu. Būrys buvo vienas didžiausių Panevėžio krašte. 1945 m. pavasarį sužinoję, kad žemines ruošiasi pulti NKVD dalinys, partizanai pasitraukė į Upytės miškus ir išsiskirstė į smulkesnes kuopeles. S.Eitminavičius žuvo 1947 metais. Žeminė atstatyta 2004 metais.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese