Pavasarininkų kalnas

Istorinės vietos
Molėtuose, prie Pastovėlio ežero, yra vieta vadinama Pavasarininkų kalnu. Čia tarpukario metais vyko Lietuvos Katalikų Jaunimo "Pavasario" Sąjungos organizacijų sueigos. Kalno viršūnėje buvo pastatytas kryžius, prie kurio dalyviai duodavo priesaikas būti dorais, sąžiningais ir garbingais savo tautos vaikais. Taip kalnas įgavo sakralumo, tarsi koks piliakalnis.
Šaltinis: © Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Aplankykite netoliese