Pirmojo prezidento išrinkimo ir inauguracijos vieta

Istorinės vietos
1919 m. sausį iš Vilniaus į Kauną persikėlus aukščiausioms šalies valdymo institucijoms, didžioji dalis jų laikinai įsikūrė buvusiuose carinės Rusijos valstybinio banko rūmuose. Šiuos neoklasicistinių formų rūmus 1913 m. Michailas Prozorovas suprojektavo specialiai Rusijos valstybinio banko Kauno skyriui. Kaunui tapus laikinąja sostine čia įsikėlė Nepriklausomos Lietuvos įstaigos: Vidaus reikalų, Užsienio reikalų, Susisiekimo, Finansų ministerijos, Ministrų kabinetas, Valstybės Taryba, Lietuvos spaudos biuras (vėliau – ELTA), Lietuvos bankas, „Laikinųjų Vyriausybės žinių redakcija“. Didžioji jų dalis atlaisvinus kitus pastatus, persikėlė į naujas patalpas.

1919 m. balandžio 4 d. rūmų Mažojoje salėje Lietuvos Valstybės Taryba išrinko pirmąjį Valstybės Prezidentą Antaną Smetoną. Tų pačių metų balandžio 6 d. toje pačioje salėje naujasis šalies vadovas davė Prezidento priesaiką. Bilietų į Prezidento A. Smetonos priesaikos renginį buvo galima gauti Spaudos biure. Ypatingiems svečiams, kaip antai, Kauno miesto Valdybai, įėjimo bilietai buvo specialiai siunčiami.

Dabar čia - Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija.
Šaltinis: © istorineprezidentura.lt

Aplankykite netoliese