Plokščių Šventaduobė

Sakraliniai objektai
Dauboje prie Didžiupio kadaise buvo įrengta koplytėlė. vietą jai nurodęs taip pat iš kažkur atklydęs paveikslas, vis atsirasdavęs prie šaltinėlio, kuris esąs stebuklingas. Dabar Šventaduobėje įkurtas lurdas, vanduo šaltinio šulinyje gaivus, teikiantis jėgų. Į legendinę Šventaduobę veda tautodailininko Zigmo Sederevičiaus medžio skulptūromis puoštas takas. Sakoma, kad trykštančio šaltinio vanduo turi ypatingų galių. Vasarą Šventaduobėje vyksta religiniai ir kultūriniai renginiai.

Pirmasis altorėlis ir koplytėlė buvo mediniai, pastatyti XIX amžiuje. Jie greitai supuvo, todėl tarpukaryje vietos ūkininko rūpesčiu Šventaduobė buvo atnaujinta - iš lauko riedulių išmūrytas altorėlis ir siena. Vietos bažnyčios bokšte kelis kartus per dieną gaudžia vienas seniausių Lietuvoje varpų (nulietas 1573 metais).
Šaltinis: © Informacinis stendas

Aplankykite netoliese