Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis

Ekspozicijos
Unikalus liaudies skulptoriaus Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis - vienintelis tokio pobūdžio primityviojo liaudies meno pavyzdys Lietuvoje. Milžiniškose skulptūrose, pagamintose iš cemento, savamokslis skulptorius įamžino savo autoritetus: Vytautą Didįjį, Vincą Kudirką, JAV viceprezidentą Kenedį, lakūnus Darių ir Girėną, Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus. Skulptorių žavėjo žirgai, todėl kiemo centre iš cemento išdygo milžiniškas Pegasas, kiti herojai taip pat buvo užsodinti ant arklių. Sederevičius lipdydamas iš cemento arklį savo kieme trims dienoms įkurdindavo pasiskolintą gyvulį. Jį šerdavo, glostydavo, grožėdavosi ir kurdavo skulptūrą. Žmonės pasakoja, kad didžiausio arklio skulptūroje yra įmūrytas prieš daug metų vienoje sodyboje sudegęs motociklas BMW su priekaba: priekaba arklio pilve, o visos kitos detalės panaudotos kitose betoninio arklio dalyse. Prano Sederevičiaus, sukūrusio milžiniškas skulptūras iš betono, jau nebėra tarp gyvųjų. Dabar Sederevičiaus name gyvena miestelio pedagogai Vizbarai. Jie nepyksta, kad kieme apie skulptūras nuolat sukiojasi turistai. Naujieji šeimininkai retkarčiais ir patys išeina į kiemą, pasakoja lankytojams apie skulptūras ir jų autorių.
Šaltinis: © sakiaitic.lt

Aplankykite netoliese