Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Muziejai
VŠĮ "Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus" kuriamas pagal JAV nusistovėjusias buvusių šalies prezidentų palikimo saugojimo ir sklaidos formas. JAV prezidentams nustojus eiti pareigas, steigiamos jų vardo prezidentinės bibliotekos (angliškas terminas presidential library), kurioms yra perduodami visi prezidento veiklos archyvai. Čia kaupiamas su asmenybės veikla susijęs istorinis paveldas, įrengiamos ekspozicijos, vyksta vieši renginiai. Daugeliu atvejų šių įstaigų iniciatoriai yra prezidentų rėmėjai ir bendražygiai.

Kaune gimęs ir augęs, Prezidentas Valdas Adamkus yra didelis šio miesto patriotas. Simboliška, kad VŠĮ "Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus" įsteigta būtent čia. Neabejojame, kad ji taps Kauno istorinės atminties saugojimo ir plėtros centru, svarbiu ne tik šiam miestui, Lietuvai, bet ir Pasaulio lietuviams. Kurdami Valdo Adamkaus prezidentinę biblioteką, siekiame atskleisti ne tik Prezidento Valdo Adamkaus asmeninio gyvenimo, profesinės veiklos bei tarnybos šalies vadovo pareigose aplinkybes, bet nutiesti paralelę tarp asmenybės likimo ir valstybės istorijos, parodyti, kaip vieno žmogaus gyvenime atsispindi mūsų tautos ir valstybės XX a. istorinės pervartos, Nepriklausomybės atgavimo, valstybės kūrimo ir augimo pastangos.

Prezidentinėje bibliotekoje kaupiamas archyvas ir istorinė medžiaga taps studijų objektu ir bus naudinga besidomintiems lietuvių išeivijos gyvenimu ir pastangomis keliant Lietuvos laisvės bylą, bei tiems, kurie tyrinės atkurtos Lietuvos valstybės pirmojo dvidešimtmečio politinį, visuomeninį ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Valdo Adamkaus sukauptos meno kūrinių kolekcijos bus įdomios meno gerbėjams ir tyrinėtojams. Biblioteka lauks moksleivių ir visų neabejingų savo praeičiai žmonių. Čia vyks vieši politiniai debatai, visuomenei bus pristatinėjamos knygos, meno darbų ir istorinių vertybių ekspozicijos.
Šaltinis: © adamkuslibrary.lt

Aplankykite netoliese